مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید  برق حرارتی با اشاره به برنامه‌ریزی احداث یک نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی در مشهد بیان کرد: طی ۲ ماه آینده سرمایه‌گذار این طرح مشخص خواهد شد. همچنین جهت ترغیب سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این پروژه، برق تولید شده در این نیروگاه به مدت ۷ سال به صورت تضمینی خریداری می‌شود.