تنظیم کننده ولتاژ (VOLTAGE REGULATOR) TAPCON 230

  • تنظیم کننده ولتاژ برای کاربری‌های استاندارد
  • کنترل دستورات مختلف به سادگی
  • 3 نسخه با عملکردهای مختلف
دسته: ,

اندازه گیری،‌ کنترل و تنظیم همگی عملکردهای تنظیم کننده ولتاژ TAPCON 230 است. صرف نظر از ساده و یا پیچیده بودن فرمان‌ها، TAPCON 230 می‌تواند به راحتی و با اطمینان همه آنها را اجرا کند. این تنظیم کننده ولتاژ مانند یک کارگر واقعی و همه‌فن‌حریف است که بالاترین سطح آسایش در کار را ارائه داده و همه دغدغه‌ها را برطرف می‌کند.

فناوری پیشرفته‌ای در طراحی بدنه TAPCON 230 به‌کار رفته است. این تنظیم کننده ولتاژ، تخصص‌های مختلف را با بیشترین منافع برای مشتری ترکیب می‌کند.

TAPCON 230 در سه نوع مختلف (basic, pro and expert) ارائه شده و همه نیازهای موجود را پوشش می‌دهد.

Technical DataNEW TAPCON VOLTAGE REGULATOR
TAPCON 230 VOLTAGE REGULATOR
ISM
Technology
basicproexpert

Voltage regulation, including line drop compensation
Parallel operation mode up to number of transformers

16-66
Optional Function--
Customer-specific topology

---
Cross-monitoring

---
Limit Volt----
On-load tap changer monitoring (TAPGUARD® 240 function)---
Regulation of three-winding transformers


---
Parallel transformer bank operation of single-phase transformers---
Cooling system control----
Order-specific programming---
Communication--
IEC60870-5-101/103

--
IEC60870-5-104

---
DNP3
--
MODBUS ASCII/RTU--
MODBUS TCP

---
Siemens LSA

----
IEC61850

--
Dual Port Ethernet---
TAP Position Detection-
BCD, DUAL, GREY

-
Current signal

-
Voltage signal

---
Resistor contact series

-
Housing design
19"

Surface
mounting
Surface
mounting
Surface
mounting

دریافت کاتالوگ محصولات

بالا

X