تپ چنجر تحت بار (OLTC) VACUTAP VVS

  • بدون نیاز به تعمیر و نگهداری تا 300.000 عملکرد
  • بیش از 60.000 دستگاه فعال در جهان

این تپ چنجر تا 300.000 عملکرد بدون نیاز به تعمیر و نگهداری بوده و برای عموم کاربری‌های شبکه مناسب است. بنابراین هزینه‌های چرخه‌ی عمر ترانسفورماتور شما به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

Technical DataOn-Load Tap-Changer VACUTAP VROn-Load Tap-Changer VACUTAP VMOn-Load Tap-Changer VACUTAP VVOn-Load Tap-Changer VACUTAP VVSOn-Load Tap-Changer ECOTAP VPD
Max. rated through-current
single-phase
1,300 A
or 2,600 A*
-400 A
--
Max. rated through-current three-phase 1,300 A
650 A600 A
400 A
100 A
Max. rated step voltage 6,000 V**
3,300 V2,000 V
1,300 V
825 V
Max. rated step capacity single-phase 6.000 kVA or
12.000 kVA**
-700 kVA
400 kVA
-
Max. rated step capacity three-phase 6.000 kVA
3.500 kVA

700 kVA
400 kVA
Highest voltage for equipment Um: 72,5 – 420 kV
72,5 kV40 - 145 kV
40 - 76 kV
36 kV, 40,5 kV
Operating positions without change-over selector 18 max.
18 max.
Operating positions without change-over selector 9 max.
Operating positions with change-over selector 35 max.
35 max.Operating positions with change-over selector 19 max.
17 max.
Other AttributeApplication at neutral point (three-phase) or at any selectable winding position
Application at neutral point (three-phase) or at any selectable winding position
Application at neutral point (three-phase) or at any selectable winding position

دریافت کاتالوگ محصول

بالا

X