دستگاه آنالیز روغن MSENSE DGA

 • مانیتورینگ دقیق شاخص‌های اصلی از جمله هیدروژن، منواکسید کربن و رطوبت
 • دسته بندی اختیاری خطا‌های الکتریکی و حرارتی با تشخیص CHXY
 • بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و بدون نیاز به مواد اضافی
 • طراحی قوی برای استفاده در هر منطقه آب و هوایی و هر کاربرد
 • نصب عملی حتی در ترانسفورماتور تحت بار
 • کاربری ساده نرم افزار
 • افزایش و بهبود عملکرد از طریق یکپارچه‌سازی با سیستم ETOS
دسته:

دستگاه آنالیز روغن MSENSE DGA ساخت شرکت MR محافظتی ایده‌آل برای ترانسفورماتور فراهم می‌کند. این دستگاه به طور مداوم غلظت گازهای ناشی از خطاهای مهم مانند هیدروژن، منوکسید کربن و همچنین میزان رطوبت در عایق را اندازه گیری می‌کند. این تجهیزات بسته به نوع دستگاه،‌ طیف وسیعی از گازها را آزمایش می‌کنند و برای ترانسفورماتورهای دارای اهمیت استراتژیک و خاص، امنیت بیشتری را نیز فراهم می‌کنند.

مزایای دستگاه‌های DGA

 • پایش مستمر غلطت گازهای ناشی از خطاهای مهم مانند هیدروژن، منوکسید کربن و همچنین رطوبت در عایق
 • پایش 8 گاز مختلف که دسته بندی خطاها بر اساس استانداردهای رایج را ممکن می‌سازد. (DGA 5 و DGA 9)
 • اتصال مناسب برای نمونه گیری روغن با حداکثر امنیت در برابر آلودگی نمونه‌های روغن. (DGA 2 و DGA 3)
 • نصب آسان روی ترانسفورماتور توسط تنها یک تکنسین‌ حتی در ترانسفورماتور تحت بار
 • کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری: با اتکا به تکتولوژی NIR و ترکیب آن با آنالیز فضای خالی، نیازی به گازهای حامل و کالیبراسیون نیست (DGA 5 و DGA 9)
TECHNICAL DATA
Device name MSENSE DGA 2 MSENSE DGA 3 MSENSE DGA 5 MSENSE DGA 9
Property Early warning system
Alerts
Early warning system
Alerts
Intensive monitoring
Fault analysis
Intensive monitoring
Fault analysis
Measuring component
Moisture in the oil
Hydrogen H2
Carbon monoxide CO -
Carbon dioxide CO2 ---
Methane CH4 ---
Acetylene C2H2 --
Ethylene C2H4 --
Ethane C2H6 ---
Oxygen O2 ---
Application
Important transformers Important transformers Critical and strategically important transformers Critical and strategically very important transformers
Retrofit
Interpretation and fault detection
Measurement of absolute values
Trend analysis
Fault classification --
Rogers diagram ---
Duval triangle ---

دانلود کاتالوگ محصول

بالا

X