روغن نمای شناور ILRM برای ترانسفورماتورهای توزیع هرمیتیک بدون کنسرواتور در نظر گرفته شده است. این روغن نما بدون کنتاکت است و به سادگی سطح روغن داخل تانک ترانسفورماتور را نمایش می‌دهد.

TECHNICAL DATA
Vertical oil level indicator for distribution transformers
Hole on the cover tank 45 mm
Connection thereaded 1"M
Top transparent screen with min and pointers
Wire seal lip facility
Body in brass
Environmental conditions from -60°C up to +70°C

دریافت کاتالوگ محصول

بالا

X