شیر فشار شکن سری R برای محافظت از ترانسفورماتورهای توزیع روغنی است. هنگامی که فشار روغن از مقدار تعیین شده تجاوز کند، این فشار شکن با تخلیه روغن، فشار مخزن روغن را کاهش می‌دهد. مدل RT50 دارای یک یا چند کنتاکت است، ‌در حالی که مدل‌های R1 و R2 بدون کنتاکت هستند.

اضافه فشار می‌تواند به دلیل شکست عایقی شدید در اثر اتصال کوتاه ایجاد شود، که این امر باعث افزایش فشار و مشکلات جدی در دیواره‌های ترانسفورماتور با خطر تغییر شکل دائمی و یا حتی خرابی دیواره‌های مخزن و در نتیجه پاشش روغن گرم شود. به همین دلیل شیرهای سری R طراحی شدند تا فشار روغن را سریعاً کاهش دهند.

در فشار شکن  RT50، فلنج از  آلیاژ آلومینیوم ریخته‌گری شده، دیافراگم از فولاد ضد زنگ، فنرها از فولاد مقاوم و بدنه از فولاد نرم ساخته شده است.

فشار شکن های سری R می‌توانند در شرایط آب و هوایی نامناسب (مثل هوای بسیار آلوده،‌ بسیار گرم/سرد،‌ عوامل خورنده و …) استفاده شوند.

TECHNICAL DATA
Spring-inside-the-tank pressure relief valves
Operating pressure from 15kPa up to 70kPa
Shutter diameter 1", 2" and 50mm
Hole on the cover tank 45 mm, 2" and 65mm
Wire seal lip facility (R1, PR2"M and PR2"F)
Air drain screw (on demand for R1, PR2"M and PR2"F)
Wiring diagrams availability No contacts (R1, PR2"M and PR2"F
from 1 up to 2 contacts (RT50 model)
Body material brass (R1, PR2"M and PR2"F)
Aluminum alloy casting (RT50)
Shutter in stainless steel
Waterproof (IP65 protection degree) for RT50 model
Environmental conditions from -60°C up to +70°C
Vent screw available on demand (R1, PR2"M and PR2"F)
Finishing for exreme/high corrosive environments (RT50 model)

دریافت کاتالوگ محصول

بالا

X