FLEETSCAN 2D

  • مدیریت گروهی ترانسفورماتورهای قدرت
  • مشاور مستقل برای ارزیابی ناوگان ترانسفورماتور
  • روش ارزیابی دو بعدی با پیشنهادات دقیق و شفاف برای اقدام
دسته: ,

با FLEETSCAN 2D در یک نگاه می‌توانید شرایط ترانسفورماتورها را ببینید و هم‌زمان ترانسفورماتورهای با وضعیت بحرانی را شناسایی کنید. علاوه بر این سیستم هوشمند FLEETSCAN 2D پیشنهادات شفاف و اولویت‌بندی شده‌ای را در جهت بهبود تخصیص منابع و بودجه در اختیار مدیران سرمایه و خدمات قرار می‌دهد.

دانلود کاتالوگ محصول

بالا

X