وبینار ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت با FLEETSCAN 2D

در این وبینار با FLEETSCAN 2D آشنا می‌شوید، راهکاری برای ارزیابی وضعیت و صرفه‌جویی هزینه‌ها در مدیریت ناوگان ترانسفورماتور.

FLEETSCAN 2D می‌تواند داده‌های موردنظر بهره‌بردار را در 3 سطح جمع‌آوری کرده و بر اساس این داده‌ها، وضعیت کلی همه ترانسفورماتورها را در کنار هم به بهره‌بردار نشان داده و بدین وسیله بهره‌بردار می‌تواند ترانسفورماتورهای دارای وضعیت بحرانی را به سادگی تشخیص دهد. همچنین مدیران دارایی و مدیران خدمات، پیشنهادهای شفاف و اولویت‌بندی شده‌ای را از FLEETSCAN 2D دریافت می‌کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن بودجه و منابع را تخصیص دهند.

این وبینار در روز چهارشنبه 21 آبان از ساعت 18:30 به مدت 1 ساعت و به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

FLEETSCAN 2D - Condition Assessment of Power Transformer

فرم ثبت نام







    در ناوگان خود چند ترانسفورماتور دارید؟

    ترانسفورماتورهای شما در چه رده ولتاژی نصب شده‌اند؟

    به طور متوسط عمر ناوگان شما چقدر است؟